Kategórie
Adaptery.sk

Adaptery.sk Impressum

Za prevádzku tohto internetového obchodu zodpovedá:

AKU-SHOP.CZ s.r.o.

Teplická 137
ČR 40505 Dečín


Aku-shop.sk

AKU-SHOP.CZ s.r.o. - obchodné zastúpenie pre SR
Martin Witkovský, Ing., MW PLUS, s.r.o.
Ľudovíta Fullu 7
84105 Bratislava 4


Telefón: 02/65316259 (odkazovač)
Mobil: 0911/792576, 0949/500500
ICQ: 219598916
Skype: witkovsky.martin
Email: info@adaptery.sk


Bankové spojenie
AKU-SHOP.CZ s.r.o.

Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN je SK7809000000000632532398, SWIFT GIBASKBX, 0632532398/0900


Živnosť je prevádzkovaná na základe živnostenského oprávnenia:

Špecializovaný maloobchod a maloobchod so zmiešaným tovarom - vydané dňa 17.12.2007 Mestským úradom v Dečíne pod č. j. 3498/07/Ž/Dy

Veľkoobchod - vydané dňa 17.12.2007 Mestským úradom v Dečíne pod č. j. 3499/07/Ž/Dy

Maloobchod prevádzkovaný mimo riadnej prevádzky - vydané dňa 17.12.2007 Mestským úradom v Dečíne pod č. j. 3500/07/Ž/Dy

Sme platcami DPH "Osvedčením o registrácii" zo dňa 21.12.2007, vydal Finančný úrad v Dečíne

Spoločnosť AKU-SHOP.CZ s.r.o. je zapísana v obchodnom registri vedenom pri Krajskom súde v Ústí nad Labem, oddiel C, vložka 25209